CYFRIF NEWYDD

Ynglŷn â Meiling

  • Guangdong Meiling MAK connection
  • MAK homelife
  • Guangdong Meiling MAK conncetion
  • MAK homelife
  • MAK homelife
  • MAK Factory view
  • MAK homelife
  • MAK production line

Chwilio mwy o wybodaeth fanwl am Meiling

Meilioyn ddatrysiad un stop proffesiynol ar gyfer offer cartref yn bennaf gan gynnwys offer cegin, offer cartref, offer gofal person a sterileiddio a phuro, ac ati. Rydym wedi bod yn gweithio ar beiriannau cartref yn Tsieina am fwy na 10 mlynedd.Rydym hefyd yn brofiadol mewn ODM yn ogystal ag yn OEM ac wedi sefydlu partneriaeth fusnes dda gyda chwsmeriaid yn y farchnad ddomestig a thramor gyda'n cynnyrch a'n gwasanaeth premiwm.Cyflenwi opsiynau wedi'u teilwra i gynorthwyo cleientiaid i optimeiddio eu cadwyn gyflenwi ar gyfer gwahanol sianeli ledled y byd.

 

Roedd ein menter yn integreiddio adnoddau a manteision gyda didwylledd, ffydd ac uchelgais.Mae “Meiling Internet +” yn sicr o ddod yn ganllaw ar gyfer y modd busnes sy'n newid yn y dyfodol.

Rydyn ni yma hefyd